සියලු දිනයන්හි පෙ.ව. 8 සිට ප.ව. 8 දක්වා
Engසිංහල

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස ණය පහසුකම් වල ණය ගාස්තු අනුපාතයන්: විස්තීරණ මාර්ගෝපදේශය

ණය මුදල
RS
0 RS0 RS
ණය මුදල
0RS
ගෙවීම් දිනය
 
ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල
0RS0 RS

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වයන්ගේ උච්චාවචනය වීමත් සමග නිවාස ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට හොඳම කාලය කවදාද යන්න තීරණය කිරීම තරමක අපහසු කාර්‍යකි. ඔබට ලබා ගත හැකි හොඳම ණය ගාස්තු අනුපාතයන් මෙන්ම ඔබගේ නිශ්චිත අවශ්‍යතාවන් සඳහා නිවැරදි ආකාරයේ ණය නිෂ්පාදනයක් තෝරා ගැනීම සහතික කර ගැනීම සඳහා විවිධ ණය ලබාදෙන්නන් පිළිබඳව පර්යේෂණ කොට ඒවා එකිනෙක සංසන්දනය කර බැලීම ඉතාම වැදගත් වේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිවාස ණය සදහා තරගකාරී වෙළෙඳපොළක් නිර්මාණය වී ඇති අතර එම නිවාස ණය ලබාදෙන ආයතන මගින් විවිධාකාරයේ නිවාස ණය ගාස්තු අනුපාතයන් ට අදාළ වූ විකල්පයන් ඉදිපත් කරනු ලබයි. CashX යනු ඔබ හට ඕනෑම ආකාරයක ණය පහසුකමක් හෝ දේපල සමාගමක් පිළිබඳව මෙන්ම වත්මන් නිවාස ණය ගාස්තු අනුපාතයන් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සපයාගත හැකි ආයතනයකි ! ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති එවැනි විකල්පයන් කිහිපයක් පිළිබඳව මෙයින් ගවේෂණය කර සිටිමු.

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ නිවාස ණය අනුපාතයන් පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය .

ආරම්භයක් ලෙස ගත් කල, ශ්‍රී ලංකාවේ දේපල ණයක ගාස්තු අනුපාතයන් තීරණය කරනු ලබන්නේ එම ණය නිෂ්පාදන වර්ගය,එයට අදාළ වූ ධුර කාලය සහ තවත් එවැනි වූ සාධක මතය. පොදුවේ ගත් කල මෙම ගාස්තු අනුපාතයන්, නිවාස උකස් සදහා 8.9℅ක් වූ පාවන ගාස්තු අනුපාතයන්ගේ සිට ආරම්භ වන අතර නිවාස ණය සදහා ස්ථාවර ගාස්තු අනුපාතයන් 9.35℅ සිට ආරම්භ වේ.
අපගේ “ණය ගාස්තු අනුපාත” පිළිබඳව සදහන් කොට ඇති පෙර ලිපියෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන බැංකු කිහිපයක් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන් විවිධ ගාස්තු අනුපාතයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කොට ඇත. වත්මන් ගාස්තු පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් ලබා ගැනීම සදහා එය පරීක්ෂා කර බැලිය හැක.

බොහෝ බැංකු විසින් ණය ගැනුම්කරුවාගේ පැතිකඩයන්ට අනුව නිවාස ණය සඳහා විවිධ කොන්දේසි ඉදිරිපත් කරණු ලබයි. නිදසුනක් වශයෙන්, විශ්‍රාමික පුද්ගලයින් හට ඇතැම් බැංකු විසින් වරණීය නිවාස ණය ගාස්තු අනුපාතයක් ලබාදීමට කටයුතු කරයි. එසේත් නැතිනම් ඉහළ ආදායමක් ඇති ණය ගැණුම්කරුවන් හට ඊටත් වඩා අඩු අනුපාතයන් ලබාගැනීමේ හැකියාව සලසා දෙයි.

අවසාන වශයෙන්, එය ණය ලබාදෙන්නා විසින් සිදු කරනු ලබන අවදානම් තක්සේරුව මත රඳා පවතින හෙයින්, ණය නිෂ්පාදනයක් පිළිබඳව තීරණයකට එළැඹීමට පෙර විවිධ ණය දීමනාවන් සංසන්දන කර බලා ඒවා හොදින් විශ්ලේෂණය කර බැලීම ඉතාම යෝග්‍ය වේ.

ස්ථාවර හා විචල්‍ය (පාවෙන) ණය ගාස්තු අනුපාතයන් අතර ඇති වෙනස්කම් :

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිවැරදි නිවාස ණය පහසුකමක් තෝරාගැනීමේදී, ඔබගේ උකසට අදාළව ස්ථාවර ගාස්තු අනුපාත හෝ පාවෙන ගාස්තු අනුපාතයක් තෝරා ගැනීමට සිදු වනු ඇත.

ස්ථාවර ගාස්තු අනුපාතයන් යනු වෙළඳපලහි සිදුවන උච්චාවචනයන් වලට නොවෙනස්ව තම ණය කාල සීමාව පුරා ස්ථාවර ආපසු ගෙවීමේ පහසුකම් සලසාදෙනු ලබන ක්‍රමයකි. අනෙක් අතට, විචල්‍ය ගාස්තු අනුපාතයන් වලදී ණය කාල සීමාව පුරාවට සිදුවන වෙළඳපල අනුපාතිකයන්ගේ වෙනස් වීම් වලට අනුකූලව තම ගාස්තු අනුපාතයන්ගේ වෙනස් වීම් සිදුවනු ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන්, විචල්‍ය ගාස්තු අනුපාතයන් ස්ථාවර ගාස්තු අනුපාතයන්ට වඩා අඩු වේ.

ඔබගේ මූල්‍ය තත්වයන්ට අනුකූලව මේවායින් එක් ක්‍රමයක් ඔබගේ අවශ්‍යතාවන් සදහා ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබට ස්ථාවර ආදායම් මාර්ගයක් සහ ඉහළ මාසික වාරිකයක් ගෙවීමේ හැකියාව පවතී නම්, වෙළඳපල අනුපාතයන් වල සිදුවන ඕනෑම වැඩිවීමකට එරෙහිව ආරක්ෂාව සපයන ස්ථාවර අනුපාත ණය ක්‍රමයක් වඩාත් සුදුසු වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට මුලින් අඩු මාසික වාරිකයක් ගෙවීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම්, විචල්‍ය අනුපාත ණය ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම වඩාත් අර්ථවත් විය හැක.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිවාස ණය පහසුකමක් වෙත අයදුම් කිරීමේ ඇති ප්‍රතිලාභ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස උකස් ණයකින් ඔබට දේපලක් මිලදී ගැනීමට, ඉදිකිරීමට, ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට හෝ වර්ධනය කරගැනීමට අවශ්‍ය සහය සලසා දෙනු ලබයි. නිවසක් මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන නමුත් එය සදහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණවත් නොමැති අයවලුන් සදහා මෙය කදිම විසඳුමකි. නිවාස ණය සැලැස්මක් කරා යොමු වීමේදී ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ:

අඩු ගාස්තු අනුපාතයන් හා දිගු සේවා කාලය

නිවාස ණය සදහා සාපේක්ෂව අඩු ගාස්තු අනුපාතයන් සහ දිගු අපසු ගෙවීමේ කාලසීමාවන් හිමිවන අතර, අවසානයේ මෙය වඩාත් ලාභදායී ක්‍රමයක් බවට පත්වේ.

ප්‍රාග්ධන ලාභයන්

කාලයත් සමඟ නිශ්චල දේපල වල වටිනාකම වැඩිවීමත් සමග ඔබගේ දේපල නැවත විකිණීමට තීරණය කර ප්‍රාග්ධන ලාභයන් ලබා ගත හැකිය.

බදු ප්‍රතිලාභ

ආදායම් බදු පනතේ 80C වගන්තියට අනුව නිවාස ණය ලබා ගන්නන් හට බදු අඩු කිරීම් සඳහා සුදුසුකම් ලබාගැනීමට හැකියාව සලසා දී ඇත. ඔබට ලක්ෂ 15ක් දක්වා වූ වාරික මත බදු අඩු කිරීමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

ඉක්මන් බෙදා හැරීම

මෙම දිනවලදී නිවාස ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමේ සහ ණය අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියන් කඩිනම්ව හා කරදරයකින් තොරව කරගැනීමේ හැකියාවක් පවතී. මෙම ඩිජිටල් ලෝකයේ, CashX වැනි අන්තර්ජාල ණය ලබාදීමේ වේදිකාවන් මගින් එක් එක් ණය නිෂ්පාදනයන් සංසන්දනය කිරීම සහ ණය පහසුකමක් වෙත අයදුම් කිරීම වඩාත් පහසු කර දී ඇත. ඉක්මන් අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලියකින් හා කාර්යක්ෂම බෙදාහැරීමක් සමඟින් ඔබගේ අවශ්‍යතාවන් වලට ගැලපෙන හොඳම ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීමට අවශ්‍ය සහය ලබාදීමට අපි සහතික වන්නෙමු! මිනිත්තු 5 ටත් අඩු කාලයකදී ඔබගේ නිවාස උකස් ණය අයදුම්පත අපි විසින් සූදානම් කර දෙන්නෙමු!

ණය පහසුකමක් සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර මෙතනින් ඉගෙන ගන්න.

විවිධ ණය ලබාදෙන්නන් සහ ඔවුන්ගේ ණය අනුපාතයන් සංසන්දනය කරන්නේ කෙසේද?

නිවාස ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු වැදගත්ම සාධකයක් වන්නේ එහි ණය ගාස්තු අනුපාතයයි. ඔබ විවිධ ණය ලබාදෙන්නන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන මිල ගණන් සංසන්දනය කරමින් ඔබගේ අවශ්‍යතාවන් සහ අයවැයට වඩාත් උචිත වන පරිදි ණය පහසුකමක් තෝරා ගත යුතුවේ. ඔබගේ තේරීම් සිදු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ උපදෙස් මාලාවන් කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ:

ඔබගේ විෂ්ලේෂණයන් වල නිරත වන්න.

ණය පහසුකමක් වෙත අයදුම් කිරීමට පෙර, ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනවල විසින් ඉදිරිපත් කරන විවිධ ණය පිරිනැමීම් පිළිබඳව හුරුපුරුදු වී සිටිය යුතුවේ. ඔවුන්ගේ නිවාස ණය නිෂ්පාදනවල නියමයන්, ඒවාට අදාළ වූ ගාස්තු අනුපාතයන් සහ අනෙකුත් විශේෂාංග එකිනෙක සසඳා බැලිය යුතුය.

ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය ඥානවන්තව තෝරාගන්න.

ඔබගේ ණය වාරිකය පිළිබඳව සලකා බැලීම වැදගත් වන්නේ, සෑම මසකම ඔබ විසින් ආපසු ගෙවිය යුතු මුදල වෙත එය සෘජු බලපෑමක් ඇති කරන බැවිනි.

ඔවුන්ගේ කීර්තිය පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලන්න.

ණය ලබාදෙන්නෙකු තෝරා ගැනීමට පෙර, ඔවුන්ගේ පසුබිම, ඉතිහාසය සහ පාරිභෝගික ‍ශ්‍රේණිගත කිරීම් පිළිබඳව ගවේෂණය කර සිටීම ඉතාම වැදහත් වේ.

අන්තර්ජාල ණය ලබාදෙන්නන් පිළිබඳව සලකා බලන්න.

CashX විසින් ඔබගේ ගාස්තු අනුපාතයන් අඩු කරගැනීම සදහා සැලකිය යුතු සහයක් ලබාදෙමින් ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීමට අවස්තාවන් සලසා දෙනු ලබයි. ඔබගේ ණය සැලසුම්, නම්‍යශීලී ආපසු ගෙවීමේ නියමයන් සහ ඉක්මන් මුදල් ලබා දීම් වැනි පුළුල් පරාසයකට විහිදී ගිය අපගේ සේවවන් වෙත ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව ඇත.

අවසන් සිතුවිලි

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස ණය ක්‍රමය සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් විය යුතු නැත. මෙහි සදහන් වන සරල ඉඟි අනුගමනය කිරීම මගින්, ඔබගේ අවශයතාවන් සහ අයවැයට උචිත ආකාරයේ හොඳම ණය පහසුකමක් තෝරා ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත. වඩාත් තරඟකාරී ගාස්තු අනුපාතයක් තෝරා ගැනීම සඳහා සාප්පු යෑමට හා ඒවා මත පැන නගින විවිධ ප්‍රශ්න ඔවුන් වෙත යොමු කොට විසදාගැනීමට කිසිවිටෙකත් පසුබට නොවන්න.

CashX සමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලික ණය පහසුකමක් සඳහා කිසිදු ආකාරයක අපහසුතාවකින් තොරව හා පහසුවෙන් දැන්ම අයදුම් කරන්න! ඔබගේ නිවාස වැඩිදියුණු කිරීම්, නව මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීම් හෝ එවැනි මූල්‍ය අපහසුතාවන් මගහරවා ගැනීම සදහා ඉක්මන් විසඳුමක් ලබා දීම සදහා අපට සහාය විය හැක. ඔබගේ අවශ්‍යතාවන් සඳහා හොඳම මූල්‍ය විකල්පය සොයා ගැනීමට අප උදවු කර සිටින්නෙමු. අදම අප හා එක්වී ඔබගේ ගමන අරඹන්න!

නිති අසන පැණ (FAQ)

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස ණය පහසුකම් සඳහා ඇති ගාස්තු අනුපාතයන් මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස ණය සඳහා වන ගාස්තු අනුපාතයන්, ඔබ බලාපොරොත්තු වන ණය නිෂ්පාදන වර්ගය, සේවා කාලය සහ ණය ගැනුම්කරුගේ පැතිකඩ වැනි සාධක මත පදනම්ව එකිනෙකට වෙනස් වේ. සාමාන්‍යයෙන්, නිවාස උකස් සඳහා පාවෙන ගාස්තු අනුපාතයන් 8.39% කින් සහ නිවාස ණය සඳහා වන ස්ථාවර ගාස්තු අනුපාතයන් 9.35% සිට ආරම්භ වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස ණය සැලසුමක් ලබා ගැනීමේ ඇති ප්‍රතිලාභයන් මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිවාස ණයක් ලබා ගැනීමේ ඇති ප්‍රතිලාභ වශයෙන් ඒවාට අදාළ වූ අඩු ගාස්තු අනුපාතයන්, දිගු කාලීන ආපසු ගෙවීමේ කාලය, ප්‍රාග්ධන ලාභ සලසා ගැනීම් සහ බදු ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ හැකියාව යනාදිය සදහන් කළ හැක. නිවාස ණය ගැනුම්කරුවන් හට ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස උකස් ණය පහසුකම් මගින් යම්කිසි දේපලක් මිලදී ගැනීමට, ඉදිකිරීමට, ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට හෝ වර්ධනය කරගැනීමට අවශ්‍ය සහය සලසා දෙනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීම සඳහා විවිධ ණය ලබාදෙන්නන් සහ ඔවුන්ගේ ණය ගාස්තු අනුපාතයන් පිළිබඳව සංසන්දනය කරන්නේ කෙසේද?

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීම සඳහා විවිධ ණය ලබාදෙන්නන් සහ ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ණය ගාස්තු අනුපාතයන් පිළිබඳව විශ්ලේෂණාත්මකව සංසන්දනය කර බැලීමෙන් විවිධ බැංකු හෝ මූල්‍ය ආයතන විසින් පිරිනමනු ලබන මූල්‍ය පහසුකම් පිළිබඳව හොදින් අවබෝධ කරගැනීම ඉතාම වැදගත්වේ. ණය ලබාදෙන්නෙකු තෝරා ගැනීමට පෙර ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගාස්තු අනුපාතයන්, ණය කාලසීමාවන් සහ ඔවුන්ගේ කීර්තිය වැනි සාධක පිළිබඳව සලකා බැලිය යුතු වේ. CashX වැනි මාර්ගගත ණය ලබාදෙන්නන් විසින් නම්‍යශීලී ආපසු ගෙවීමේ නියමයන්, ඉක්මන් බෙදාහැරීම් සහ ණය සැලසුම් කිරීම් ආදී පහසුකම් රාශියකින් යුතු ණය පහසුකම් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු සලසා දෙනු ලබයි

ශ්‍රී ලංකාව තුල මා වෙනුවෙන් නිවාස ණය පහසුකමක් තෝරාගැනීමේදී වඩාත් සුදුසු වන්නේ ස්ථාවර හා විචල්‍ය ගාස්තු අනුපාතයන් අතුරෙන් කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිවාස ණය පහසුකමක් සඳහා ස්ථාවර හෝ විචල්‍ය ගාස්තු අනුපාතයක් තෝරා ගැනීම ඔබගේ මූල්‍ය තත්ත්වය මත රඳා පවතී. ස්ථාවර අනුපාත ණය, වෙළඳපල උච්චාවචනයන් වලදී පවා නොවෙනස්ව මුළු කාලසීමාව පුරා ස්ථාවර ආපසු ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කර සිටින අතර, විචල්‍ය ගාස්තු අනුපාතයන් වලදී වෙළඳපල අනුපාතයන්ට අනුව වෙනස් වෙමින් ණය අනුපාතයන් ඉදිරිපත් කරණු ලබයි. සාමාන්‍යයෙන්, විචල්‍ය ණය අනුපාත වලදී මුලින් අඩු මාසික වාරික ගෙවීමක් ලබාගත හැකිවන අතර, ස්ථාවර ණය අනුපාතයන් මගින් වෙළඳපල අනුපාතයන්ගේ සිදුවන ඕනෑම වැඩිවීමකට එරෙහිව ආරක්ෂාවක් සපයයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීම සඳහා කෙතරම් ආදායමක් මා සතු විය යුතුද?

ශ්‍රී ලංකාවේදී නිවාස ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ආදායම් ප්‍රමාණය ඔබ ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ණය මුදල, ණය කාල සීමාව සහ ගාස්තු අනුපාතය වැනි සාධකයන් මත රඳා පවතී.

සාමාන්‍යයෙන්, කුලී, බිල්පත් හා අනෙකුත් ණය ආදී වූ සියලුම අවශ්‍ය වියදම් ගෙවාදැමීමෙන් පසුව ඔබගේ ආදායමෙන් අවම වශයෙන් 20% සිට 30% දක්වා ඉතිරි වන ප්‍රමාණය ඔබගේ ඉවත දැමිය හැකි ආදායම ලෙස නිර්ණය කරනු ලැබේ. මෙය ඔබට මූල්‍ය පීඩනයක් ඇති නොකර ණය ආපසු ගෙවීමේ වගකීම සැපපහසු ලෙස ඉටු කරගත හැකි බවට සහතික කරගැනීම සදහා උපකාරී වනු ඇත.