ණය ආපසු ගෙවීම

පහසුව උපරිම කිරීම සඳහා, ඔබට විවිධ ගෙවීම් ක්‍රම වලින් තෝරා ගත හැකිය:

Money transfer instantly
Pay&Go kiosks

වයින පුරා ඇති ඕනෑම PaynGo Kiosks Machines හරහා දැන් ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබේ CashX ණය ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් ආපසු ගෙවිය හැකිය.

PaynGo වෙබ් අඩවිය හරහා මාර්ගගතව ගෙවීමට කරුණාකර මෙම link එක භාවිතා කරන්න https://paygo.lk/Home/Pay?srv=cashx

ආසන්නතම කියෝස්ක් සොයා ගැනීමට කරුණාකර මෙම සබැඳිය භාවිතා කරන්න https://paygo.lk/KIoskLocations.

  1. ප්‍රධාන තිරයෙන් කෙලින්ම ‘CASHX’ තෝරන්න හෝ ‘Finance’> ‘CASHX’ තෝරන්න.
  2. ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කරන්න.
  3. ඔබගේ ජංගම දුරකතන අංකය ඇතුළත් කර පසුව පද්ධතියේ ප්‍රතිචාරය අනුගමනය කරන්න.
  4. ඔබගේ නැවත ගෙවන මුදල් ප්‍රමාණය නිවැරදිව යොදන්න.
  5. යන්ත්‍රයට මුදල් ඇතුළත් කරන්න (බැංකු සටහන් ස්වයංක්‍රීයව යන්ත්‍රය මගින් අනාවරණය වේ)
  6. ඔබ මුදල් නෝට්ටු ඇතුළු කර ගණුදෙනුව සම්පුර්ණ කල පසු කරුණාකර රිසිට්පත රැගෙන එහි පැහැදිළි ඡායා පිටපතක් අපගේ 074-2478024 දුරකතන අංකය ඔස්සේ WhatsApp, Viber, imo යන මාධ්‍යන් හෝ අපගේ Facebook Messenger මගින් එවූ පසු ඔබගේ ගෙවීම යාවත්කාලීන කෙරේ.