පළමු ණය මුදල අමතර ගාස්තු රහිතව
මිනිත්තු 15 ක් ඇතුළත ලබා ගන්න

නොමිලේ ණයක් දිනා ගන්න!
ණය මුදල
RS
0 RS0 RS
ණය මුදල
0RS
ගෙවීම් දිනය
 
ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල
0RS0 RS
CashX භාවිතය ලාභදායී
 • ක්ෂණික ආනුමැතිය
  මිනිත්තු 5ක් තුල
 • රුපියල් 50,000 ක්
  දක්වා ණය මුදල්
 • අවශ්‍ය වන්නේ වලංගු
  හැඳුනුම් පත පමණයි
 • අවැසි වේලාවක කාලය
  දීර්ඝ කිරීමේ හැකියාව
arrow-up
CashX භාවිතය ලාභදායී
 • ලාභදායකයි

  ඔබ ගෙවිය යුත්තේ අවම ආපසු ගෙවීම් මුදලක් නිසා අපගේ සේවාව සුවිශේෂයි

  • ණය ඉතිහාසය ඉක්මනින් වැඩිදියුණු කිරීමේ හැකියාව
  • ඕනෑම ණය ඉතිහාසයක් සමඟ
 • විශ්වාසනීයයි

  CashX යනු නව ප්‍රවේශයක් සහ වගකීමක් සහිතව සෘජු ණය සපයන්නෙකි

  • ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු වල ආරක්ෂාව සහ රහස්‍යභාවය පිළිබඳ වගකීම අප සතුයි
  • ඔබට ඇතිවන හදිසි අවශ්‍යතාවන් සඳහා අපි විසඳුම් සපයන්නෙමු
 • සරලයි

  ඉක්මන් සහ සරල මූල්‍ය විසදුම් ඔබගේ නිවසේ සිටම විනාඩි පහක කාලයක් තුල

  • අපි ඔබේ ගිණුමට ක්ෂණිකව මුදල් බැර කරන්නෙමු
  • ඔබට අවශ්‍ය විටෙක ණය ගෙවීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ හැකියාව
ණය ලබා ගැනීම ඉතාමත් පහසුයි
 • 1

  අයදුම්පත
  සම්පූර්ණ කරන්න

  අයදුම්පත සම්පූර්ණ කරන්න

 • 2

  තීරණය සඳහා රැඳී සිටින්න

  විනාඩි කිහිපයකින් තීරණය ඔබට ලැබෙනු ඇත

 • 3

  ඔබගේ ගිණුමට මුදල් ලබාගන්න

  අනුමත වී මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔබේ ගිණුමට මුදල් ලබාගන්න

ක්ෂණික පුද්ගලික ණයක් සහ පහසු ගෙවීම් කළ හැකි අන්තර්ජාලය හරහා ඔබට ලැබෙන ණය ක්‍රමයකි.
කාලය
අවම දින 5 සිට දින 30 දක්වා
මුදල
රුපියල් 5,000.00 සිට
රුපියල් 50,000.00 දක්වා
පොලී අනුපාත
මසකට 15,8 සිට 18,1%
දක්වා (උපරිම APR 216,12%)

උදාහරණයක්: ඔබ රු. 5,000.00 ක් අයදුම් කර දින 10 ක පහසු ආපසු ගෙවීමක් තෝරා ගන්න, ඔබගේ දින 10ට ගෙවීම වන්නේ රු. 5,750.00 ක් පමණි. එබැවින් ඔබේ මුළු ණය මුදලේ අමතර ගාස්තුව වන්නේ මසකට රු. 750.00 ක් පමණි.

පාරිභෝගික අදහස්
Asitha

asitha

31.05.2023
Nayana

I have taken loans from CashX several times. They're very good, and the customer service is very professional.

10.03.2021

ශ් රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල ණය සේවාවන් යනු ඔබට අවශ් ය හදිසි මූල් ය අවශ් යතා කඩිනමින් සපුරාලීමට හැකි විශිෂ්ට ක් රමයක් ලෙස සදහන් කරහැක . – එය ඉතා ඉක්මන් මෙන්ම පහසු ක් රියාවලියකි. තාක් ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ අන්තර්ජාලය හරහා ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීම වඩ වඩාත් ජනප් රිය ක් රමයක් බවට පත් වෙමින් ඇත. මාර්ගගත ණය පහසුකමක් සඳහා අයදුම් කිරීම ඉතා සරල ක් රියාවලියකි-ඔබට එය සදහා අවශ් ය වන්නේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක්, ඔබගේ කාලයෙන් මිනිත්තු කිහිපයක් සහ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශ් ය ලියකියවිලි කිහිපයක් පමණි. CashX අප විසින් ඔබ සදහා, පහසු කොන්දේසි වලින් යුත් අපහසුතාවකින් තොර මාර්ගගත මූල් ය ණය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ පහසුකම සලසා ඇත. ඔබට මූල් යමය උපකාරයක් වඩාත් අවශ් ය මොහොතේදී ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් මුදල් වෙත ප් රවේශයක් ලබා දීමට අපගේ මුල් යමය ණය සේවාවන් සෑම විටම කටයුතු සලසා දෙනු ලැබේ!

අන්තර්ජාලය හරහා ලාභදායී ණය පහසුකමක් සලසා ගනුලබන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඉක්මන් හා විශ්වාසදායක මූල් යකරණයක් අවශ් ය වන්නේ නම් මාර්ගගත මූල් යමය ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීම වඩාත් හොඳ විසඳුමක් විය හැක. ශ් රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල මූල් යමය ණය පහසුකමක් වෙත යොමු වීම මගින්, ඔබට දුෂ්කර කාලයන් වලදී අවශ් ය අරමුදල් වෙත පහසු ප් රවේශයක් ලබාගත හැකිවන අතර, එමගින් ඔබගේ මූල් ය තත්ත්වයන් නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගැනීමේ හැකියාව පවතී.

හදිසි වියදම් හෝ වෙනත් හදිසි අවශ් යතා සඳහා කඩිනමින් මුදල් අවශ් ය පුද්ගලයින් සඳහා ශ් රී ලංකාවේ එක්දින ණය ක් රමය මගින්ද වේගවත් සහ පහසු විසඳුම් සලසා දෙනු ලබයි.

ඔබ ගෙවා දැමීමට නොහැකි වූ බිල්පත් සමඟ සිරවී සිටින්නේ නම් හෝ අනපේක්ෂිත වෛද් ය වියදම් සඳහා මූල් යකරණයක් අවශ් යව සිටියි නම්, සාම්ප් රදායික මූල් යකරණ විකල්ප සඳහා සති හෝ මාස ගණනක් බලා නොසිට ඔබට අවශ් ය මූල් ය පහසුකමක් සලසා ගැනීමට මාර්ගගත ණය පහසුකමක් වෙත අයදුම් කර සිටීම ඉතා උපායශීලී මාර්ගයක් වනු ඇත.

මූල් ය සහනයක් අත්කර ගැනීම සදහා උපකාරී වන වැඩිදුර තොරතුරු පිළිබඳ දැනගැනීමට CashX වෙත පිවිසෙන්න!

අන්තර්ජාල ණය පහසුකමක් ඔබට උපකාර වන්නේ කෙසේද?

ශ් රී ලංකාවේ ක්ෂණික ණය සේවාවන් මගින්, ඔබට පැනනගින අනපේක්ෂිත වියදම් පියවා ගැනීමට මෙන්ම ක්ෂණික මූල් යමය ක් රියාමාර්ගයක් අවශ් යව ඇති අවස්තාවකදී ඔබව එයින් ගලවා ගැනීමට උපකාරී වන සහය ලබාදීමට කටයුතු සලසා දෙයි. සබැඳි ණය පහසුකමක් ඔබට උපකාරී විය හැකි එදිනෙදා අවස්ථාවන් කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

වෙනත් නගරයක නිවාඩුවක් ගත කිරීමට:

ඔබට වෙනත් නගරයක නිවාඩුවක් ගත කිරීමට සිදු වී ඇති නමුත් එය සදහා ප් රමාණවත් තරම් මුදල් සොයාගැනීමට නොහැකිව සිටීද? Cash X සමඟ සම්බන්ධ වී ශ් රී ලංකාවේ ජංගම මූල් ය ණය පහසුකමක් වෙත ඉල්ලුම් කර ඉතා කඩිනමින් තමාට අවශ් ය මූල් යමය පහසුකම සලසා ගැනීමේ හැකියාව පවතී!

වැටුප් ප් රමාද වීම් සහ ප් රමාණවත් මුදල් නොමැති වීම.

සමහර අවස්තාවන්හීදී වැටුප් ප් රමාද වීම් හෝ අනපේක්ෂිත වියහියදම් හේතුවෙන් තමන්ට අවශ් ය කරන මුදල් ප් රමාණයහි හිගයක් ඇතිවිය හැක. විශ්වාසනීය මාර්ගගත ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීම එවැනි හදිසි අවස්ථාවන් මැඩ පවත්වාගෙන ජය ගැනීමට හැකියාව සලසා දෙනු ඇත.

අධික අයවැය

ඔබ සම්පූර්ණ අයවැය පිළිබඳව හොදින් සැලසුම් කර තිබෙන නමුත් හදිසි අවස්තාවකදී බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා යම්කිසි වියදම් ප් රමාණයකට මුහුණ දීමට සිදු වූවහොත් කුමක් සිදුවන්නේද යන්න පිළිබඳව සිතා බැලුවාද? ශ් රී ලංකාවේ පවතින වේගවත් මූල් ය පහසුකමක් සලසා ගැනීම ඔබගේ එම මූල් ය තත්ත්වයන් යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට බෙහෙවින්ම උපකාරී වේ!

නරක ණය ඉතිහාසයක් ගොඩනැගෙමින් පවතීද?

ඔබ නරක ණය ඉතිහාසයක් ඇති පුද්ගලයෙකු නම්, මාර්ගගත ණය පහසුකම් මගින් ඔබගේ එම ණය ලකුණු ප් රමාණයන් වැඩි දියුණු කරගැනීමට මගගු අවස්ථාවන් සපයා දෙනු ලබයි. ඔබ අවම කාලසීමාවකට අදාළ වූ අවම ණය මුදල් ප් රමාණයක් හෝ CashX මාර්ගගත ණය සේවාවන් මගින් සලසා ගනු ලබන්නේ නම්, ඔබගේ ණය ලකුණු ප් රමාණයන් හට ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කිරීමට එමගින් ඉඩප් රස්තාව සලසා දෙනු ඇත!

ශ් රී ලංකාවේදී අන්තර්ජාල ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීමට ඇති පහසුම සහ වේගවත්ම ක් රමය කුමක්ද?

සාමාන් යයෙන්, මාර්ගගත ණය ලබාදීමේ සේවාවන් ප් රායෝගිකව සපයනු ලබන්නේ බහු ක් රියාකාරී සමාගම් විසිනි. බැංකු විසින් එවැනි අවස්ථාවන් සලසා ඇත්තේ විධිමත් සහ සාම්ප් රදායික ආකාරයට පමණි: ඔබට වෙබ් අඩවිය හරහා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකි නමුත් එහි මූලිකාංග පිළිබඳව සලකා බැලීමෙන් පසුව, ණය කළමනාකරු සමඟ පුද්ගලික සන්නිවේදනයක් සඳහා ළඟම ඇති ශාඛාවක් වෙත ආරාධනායක් ලැබෙනු ඇත.පොදුවේ ගත් කල, එම සම්පූර්ණ ලියාපදිංචි කිරීමේ ක් රියා පටිපාටිය සදහා වැඩ කරන දින කිහිපයක් ගත විය හැක!

නමුත් ඔබට ශ් රී ලංකාව තුළදී අන්තර්ජාල ණය පහසුකමක් වෙත කඩිනම් ප් රවේශයක් ලබාගැනීමට අවශ් ය වන්නේ නම්, CashX සමග ඔබගේ සියලුම අයදුම් තොරතුරු පූරණය කොට, අවශ් ය ණය පහසුකම සැකසීමට අදාළ ලේඛනයන් සැපයිය හැකි විධිමත් සහ පහසු සේවාවන් සලසාගත හැකිවේ.
හානි වූ ණය ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන හෝ නිල රැකියාවක් නොමැති පුද්ගලයින් සඳහා මෙය කදිම විසඳුමක් වන අතර, සමස්ත ක් රියාවලියම අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරෙන බැවින් බැංකුවලට සාපේක්ෂව ඉතා ඉක්මනින් තම ණය පහසුකම සදහා අනුමැතිය ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතී.

ඒ සියල්ලටම වඩා – CashX ආයතනය විසින් තම පාරිභෝගිකයන් හට ඉතාමත් නම් යශීලී ආපසු ගෙවීමේ විකල්පයන් සමඟ ඉතා තරඟකාරී ගාස්තු ඉදිරිපත් කිරිමට කටයුතු සලසා දෙනු ලබයි.

ණය පහසුකමක් සඳහා අයදුම් කරනු ලබන්නේ කෙසේද?

ශ් රී ලංකාවේ පහසුම සහ වේගවත්ම මාර්ගගත ණය ක් රමය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නෙමු! අපගේ ණය අයදුම් කිරීමේ ක් රියාවලිය ඔබට හැකිතාක් පහසුවන හා සරලවන අයුරින් නිර්මාණය කොට ඇත:

 1. වෙබ් අඩවිය තුළ ඔබට අදාළ පුද්ගලික අවකාශයක් නිර්මාණය කරගන්න.

ඔබගේ පුද්ගලික දත්ත ඇතුළත් කොට පෝරමයක් සම්පූර්ණ කළ යුතු වන අතර, මෙය සඳහා ඔබගේ හැඳුනුම්පත සහ දුරකථන අංකය පමණක් අවශ් ය වේ. මෙම ක් රියාවලිය ඉතාමත් සරල වේ! මෙම පෝරමය මිනිත්තු කිහිපයකදී පූරණය කළහැක. ඊට අමතරව, ඔබට නිවසේ සිටම සෑම දෙයක්ම පහසුවෙන් කරගත හැකිවේ.

CashX සමඟ ගිවිසුම අත්සන් කරන්න.

පළමුව අන්තර්ජාලය හරහා ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීමට ඔබගේ කැමැත්ත තහවුරු කර සිටිය යුතුවේ.එවිට ඔබගේ දුරකථනය වෙත කෙටි පණිවිඩයක් හරහා තහවුරු කිරීමේ කේතයක් ලැබෙනු ඇත. ඉන්පසු ඔබව සරල ආකාරයෙන් ණය මුදලක් ලබාගැනීම වෙතයොමු කරනු ඇත.

 1. මුදල් ලබාගැනීම.

අප විනාඩි කිහිපයක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළදී ඔබගේ බැංකු ගිණුම වෙත කඩිනමින් මුදල් මාරු කර යැවීම සදහා කටයුතු සලසා දෙනු ලබයි! රු. 50,000ක් දක්වා වූ ණය මුදලක් ඔබගේ බැංකු කාඩ්පත වෙත සෘජුවම ලබා ගැනීමේ හැකියාවද ඇත. දැන් ඔබට CashX හි පහසු සහ වේගවත් සේවාවන්ගේ ප් රයෝජනය ලබාගත හැක!

අපගේ මාර්ගගත ණය මුදල ඔබගේ කාඩ්පත වෙත ලබා ගන්න!

ඔබ අයදුම් කර සිටින මාර්ගගත ණය මුදල ඔබගේ බැංකු කාඩ්පත වෙත ඍජුවම ලබාගැනීමේ හැකියාවක් පවතී. එබැවින් මුදල් ලබාගැනීම සදහා අමතර මහන්සියක් වැය කිරීමට සිදු නොවේ! අපගේ බහු පවුල් සංවිධානයන් වෙත පුළුල් හවුල්කාර බැංකු ජාලයක් සම්බන්ද වී ඇත. එබැවින් ඔබගේ ණය මුදල අදාළ බැංකුවේ කාඩ්පත වෙතට යොමුකිරීමට අපට සහතික විය හැක.

එපමණක්ද නොව, අප පැය 24 පුරාම ඔබ වෙනුවෙන් සේවාවන් සැපයීමට කටයුතු කරනු ලබයි. එබැවින් දිවා කාලයේ හෝ රාත් රී කාලයේ කියා කිසිදු වෙනසක් නොමැතිව ඕනෑම වේලාවකදී ඔබට අවශ් ය මාර්ගගත ණය පහසුකමක් වෙත අයදුම් කිරීමේ හැකියාව පවතී.සති අන්තයන් සහ අනෙකුත් නිවාඩු දිනයන්හීද සේවාවන් සැපයීම මෙම විශිෂ්ට මූල් ය සේවාව සතු මහගු හැකියාවයි. අදම අප ආයතනය සමග එක්ව අන්තර්ජාල ණය පහසුකමක් සලසාගෙන කඩිනම් මූල් ය සාර්ථකත්වයේ මාවතට පිවිසෙන්න!

කාඩ්පතක් වෙත අන්තර්ජාලය හරහා ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට:

 1. වෙබ් අඩවිය තුළ ඔබ සදහා වූ පුද්ගලික අවකාශයක් නිර්මාණය කරගන්න.
 2. CashX සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න.

වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, “ණය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද” යන පිටුව වෙත පිවිසෙන්න.

අන්තර්ජාල ණය පහසුකමක් ලබාගැනීම සඳහා සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්:

CashX මගින් ඔබගේ බැංකු කාඩ්පත වෙත ඍජුවම මාර්ගගත ණය පහසුකමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව සලසා දී ඇත:

 • වයස අවුරුදු 20 – 60 ත් අතර විය යුතු අතර, දැනට රැකියාවක් හෝ ස්ථාවර ආදායම් මාර්ගයක් තිබිය යුතුය.
 • ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු සහ බැංකු ගිණුම් තොරතුරු නිවැරදිව ඇතුළත් කර යුතුය.
 • අයදුම්පතෙහි භාවිතා කරන දුරකථන අංකය ඔබගේ නම යටතේ ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය.
 • ඔබ වැඩ කරන ස්ථානයේ ස්ථාවර දුරකථන අංකයක් ඇතුළත් කළ යුතුය.
 • ඔබගේ අනන් යතාවය තහවුරු කර ගැනීම සදහා ජාතික හැඳුනුම්පතේ, විදේශ ගමන් බලපත් රයේ හෝ රියදුරු බලපත් රයේ ඡායාරූපයක් ඇතුළත් කළ යුතුය.

අන්තර්ජාල ණය පහසුකමක් සලසා ගැනීම සඳහා ඉඟි:

CashX සමග අන්තර්ජාල ණය පහසුකමක් සලසා ගන්නා විට, මතක තබා ගත යුතු ඉඟි සහ පූර්වාරක්ෂාවන් කිහිපයක් ඇත.

ණය කොන්දේසි හොදින් කියවීමට කාලය ලබා ගන්න.

මෙහි වැදගත්ම ඉගිය ලෙස ඔබ අයදුම් කර සිටින ණය වර්ගයට අදාළ වූ ණය කොන්දේසින් පිළිබඳව හොදින් කියවා අවබෝධ කරගැනීමට කාලයක් වෙන් කිරීම අත් යවශ් ය වේ. ඔබගේ ණය මුදලට අදාළ වූ ආපසු ගෙවීමේ නියමයන්, පොලී අනුපාත සහ දඩ මුදල් යනාදිය පිළිබඳ විස්තර සොයා ගත හැකි ස්ථානය වන්නේ මෙම කොටසයි. එම නිසා මෙම ක් රියාවලියේ ඉදිරියට යාමට පෙර ඔබ විසින් මෙම තොරතුරු හොදින් තේරුම් ගෙන සිටීම අත් යවශ් ය වේ. ඔබට එම නියමයන් පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඇති වූ පසු, ඔබගේ අයදුම්පත නිවැරදිව පිරවීමට වග බලා ගන්න – ඒ ආකාරයට, සියලු පොලී අනුපාතයන් ඇතුළුව ආපසු ගෙවීමේ ප් රමාණය පිළිබඳව ඔබට අදහසක් ලබාගත හැකිය.

අවසාන දිනය තෙක් ආපසු ගෙවීම් කල් නොදමන්න.

අවසාන දිනය දක්වා ආපසු ගෙවීම කල් නොදැමීමට උත්සාහ කර යුතුය. බොහෝ දුරට විවිධ හේතූන් මත මුදල් මාරුවීමේදී හදිසි ප් රමාදයන් සිදු විය හැකි බැවින් ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලසීමාව යම්කිසි හෙයකින් ඉක්මවා ගියහොත් එය ඔබගේ ණය ක් රියාවලියට බලපෑමක් ඇති කරහැක. එලෙසම, ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමේ ක් රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිව සිදු කරන ලද බවට ඔබ විසින් සහතික කරගත යුතුය -ගෙවීම් සිදු කිරීමේදී සිදුවන වැරදි හේතුවෙන් යම් ආකාරයන්හි ගැටළු පැනනැගිය හැකි බැවින් ඔබගේ ණය අයදුම් පත ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර සියලුම ගෙවීම් විස්තර නිවැරදිව සදහන් කොට ඇත්දැයි දෙවරක් පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය.

වාරික වශයෙන් හෝ කඩිනමින් තම ණය මුදල ආපසු ගෙවීමට කටයුතු කරන්න.

CashX වෙතින් ණය පහසුකමක් සලසා ගන්නා විට, ණය මුදලේ සැබෑ ශේෂය මත පමණක් පොලී අය කරනු ලබන බැවින්, ලබාගත් ණය මුදල් වාරික වශයෙන් හෝ ඉක්මනින් ගෙවා දැමීම මගින් සමස්ථ පිරිවැය ඉතිරි කරගත හැකිය. ඔබගේ ණය මුදල කඩිනමින් ආපසු ගෙවීමට කටයුතු කිරීම හා බුද්ධිමත් ආපසු ගෙවීමේ තීරණ ගැනීම අතර නිවැරදි සමබරතාවයක් පවත්වාගෙන යාම, ඔබගේ ණය අත්දැකීමහි උපරිම ප් රයෝජනයක් සහතික කරගැනීම සඳහා වන ප් රධාන යතුර ලෙස සදහන් කරහැක.

ආපසු ගෙවීමේදී යටත් විය යුතු කොමිස් මුදල් පිළිබඳව සලකා බලන්න.

ඔබගේ ණය මුදල් ආපසු ගෙවීමේදී ඒ සම්බන්ධ යම් කොමිස් ගාස්තුවකට යටත් වීමට සිදුවන බව මතක තබාගත යුතුය. ඔබ තෝරාගනු ලබන ගෙවීම් ක් රමයන් මත සහ ඔබ සදහා වූ විශේෂ කොමිස් වරප් රසාදයන් තිබේද යන්න මත ඔබ විසින් ආපසු ගෙවිය යුතු නිශ්චිත මුදල තීරණය වේ. CashX වෙතින් ලබාගත් ණය මුදලක් ආපසු ගෙවීමට සැලසුම් කිරීමේදී මෙම කරුණු හොදින් මතක තබා ගැනීමට වග බලා ගත යුතු වේ.

ඔබට වැඩිදුර ප් රශ්න තිබේද?

ඔබට කිසියම් අවස්තාවකදී CashX සේවාවන් පිළිබඳව ගැටලුවක් පැනනැගුනේ නම්, ඕනෑම අවස්තාවකදී අප ආයතනය හා සම්බන්ධ වීමට පසුබට නොවන මෙන් දන්වා සිටිමු. අපගේ මිත් රශීලී සහ උපකාරී සේවා නියෝජිතයන් ඔබට ඇති ඕනෑම ගැටලුවක් නිරාකරණය කරගැනීම සදහා අවශ් ය පිළිතුරු ලබා දීම වෙනුවෙන් සෑම අවස්තාවකදීම දුරකථනය ඔස්සේ සැදී පැහැදී සිටිනු ඇත.ඔබගේ CashX ගමනට මග පෙන්වීම සදහා “නිතර අසන පැන” පිටුව වෙතද පිවිසීමේ අවස්තාව අප විසින් සලසා දී ඇත.

තවත් විකල්පයක් ලෙස, වෙබ් අඩවියේ අප විසින් ඉදිරිපත් කොට පහසු කතාබස් පද්ධතියද භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් පවතී. එම පද්ධතියේ ක් රියාකරු සමඟ ඔබට සංවාදයක් ආරම්භ කර ඔබට අවශ් ය සියලුම උපකාරක සේවා ලබා ගැනීමේ හැකියාවද ඇත.

එබැවින් ඔබ CashX හි වත්මන් පරිශීලකයෙකු හෝ නව සාමාජිකයකු වුවද, ඔබ වෙනුවෙන්ම අප ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති කාර්යභාරයන් පිළිබඳව හොදින් සොයා බැලීමට කටයුතු කරන්න.