වේගවත් මුදල් ණයක්

ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, ඔබ සාමාන්‍යයෙන් එය පරික්ෂා කරන තෙක් රැදී සිටිය යුතුය: අයදුම්පත සලකා බලන විට, ලේඛන සහ ණය ඉතිහාසය පරීක්ෂා කර,

ආදායම තක්සේරු කරන අතර එය අනුමත කිරීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තීරණය කරනු ලැබේ.

ඔබට රැදී සිටීමට කාලය නොමැති (හෝ අවශ්‍ය නැති) අවස්ථා තිබේ, එවිට ඔබට හැකි ඉක්මනින් මුදල් ලබා ගත යුතුය.

අන්තර්ජාලය හරහා ඉක්මන් මුදල් ණය නිකුත් කරන්නේ කොහෙන්ද?

ඔබට අපෙන් ඉක්මන් මුදල් ණයක් ලබා ගත හැකිය – cashX මගින්,

ණය ලබාදීම සම්බන්දව සැකසීමේ වේගය සම්බන්ධයෙන්:

  • පළමු වතාවට ණය මුදල් සම්බන්දව පරික්ෂා කර මිනිත්තු 15-30 ක් ඇතුළත ඔබට ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙනු ඇත, දෙවන සිට මීළග ණය ඉල්ලුම් සදහා  විනාඩි 5-15 ඇතුළත ඔබට ප්‍රතිචාරයක් ලබාගැනීමට හැක.
  • පළමු වර ණය මුදල් ලබාගැනීමට ලැබෙන ඇමතුමේ සිට , මුදල් ඔබගේ බැංකු ගිණුමට පැය 1 ක් ඇතුළත මෙන්ම දෙවන ණය ඉල්ලුමේ සිට අපගේ නිලධාරියාගෙන් ලැබෙන ඇමතුමේ සිට  විනාඩි 20-40 අතර ඔබගේ බැංකු ගිණුමට මුදල් බැර වේ.
  • අපි පැය 24 පුරාම වැඩ කරන්නෙමු – අප වැඩ කරන දිනය සහ වෙලාව ආරම්භ වන තෙක් ඔබ රැදී සිට කාලය නාස්ති කළ යුතු නැත.

මට බැංකුවෙන් ඉක්මණින් මුදල් ණය ලබා ගත හැකිද?

සමහර බැංකු කුඩා පාරිභෝගික ණය නිකුත් කරන අතර ඒවා විශාල මුදලකට වඩා වේගයෙන් සකසනු ලැබේ.

නමුත් මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබට MFI සම්බන්ධ කර ගැනීමට වැඩි වෙලාවක් බලා සිටීමට සිදුවනු ඇත.

හොඳම අවස්ථාවේ දී, ඔබ අයදුම් කරන දිනයේම ඔබට මුදල් ලැබෙනු ඇත. ඔබ උදේ බැංකුව හා සම්බන්ධ

වුවහොත් මෙය කරගැනීමට හැකි අතර ණය කළමනාකරු කිසිවක් සමඟ කාර්යබහුල නොවන අතර වහාම

ඔබගේ අයදුම්පත සලකා බලනු ඇත. නමුත් ඊට පෙර ඔබට ආදායම් සහතිකයක් ලබා ගැනීමට කාලය ගත කිරීමට සිදුවන බව මතක තබා ගන්න.

බොහෝ විට, ඔබ බැංකුවේ වැඩි කාලයක් රැදී සිටිය යුතුය: දින 1-2 ක්. ඔබ වැඩ කරන සතිය අවසානයේ අයදුම් නොකරන්නේ නම් මෙය සිදු වේ.

ඔබ එය සිකුරාදා (උදේ පවා) ඉදිරිපත් කරන්නේ නම්, සඳුදා-අඟහරුවාදා වන විට ඔබට මුදල් ලබාගත හැකිය.

එම නිසා, ණයක් ඉක්මනින් අවශ්‍ය නම් එය අපෙන් ලබා ගැනීම පහසුය.

CashX හි ඉක්මන් මුදල් ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා කොන්දේසි මොනවාද?

ණය කොන්දේසි දින 30 ක් දක්වා රු.80,000.00 දක්වා වේ.

ඔබට මුදල් ආපසු ලබා දීමට කාලය නොමැති නම්, ඔබේ ණය ඉතිහාසයට හානි නොකර සහ අතිරේක ගෙවීමක් නොමැතිව ඔබට සැමවිටම ගිවිසුමේ කාලසීමාව දීර්ඝ කළ හැකිය.

ලියාපදිංචි වීමට ඔබට අවශ්‍ය කුමක්ද?

අන්තර්ජාලය හරහා ඉක්මන් මුදල් ණයක් ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය වනුයේ:

  • වයස අවුරුදු 20 සිට 60 දක්වා, සේවා නියුක්තිය හෝ ස්ථාවර ආදායමක් ඇත.
  • ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු නිවැරදිව භාවිතා කරන්න.
  • අයදුම්පතට ඔබ භාවිතා කරන දුරකථන අංකය ඔබේ නමින් ලියාපදිංචි කළ යුතුය.
  • ඔබගේ සේවා ස්ථානයේ ස්ථාවර දුරකතන අංකයක් ඇතුළත් කළ යුතුය.
  • ඔබගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත, විදේශ ගමන් බලපත්‍රය හෝ රියදුරු බලපත්‍රයේ ඡායාරූපයක් ඇතුළත් කළ යුතුය.