සියලු දිනයන්හි පෙ.ව. 8 සිට ප.ව. 8 දක්වා
Engසිංහල

අන්තර්ජාල ණය කැල්ක්යුලේටරය: විස්තීර්ණ මාර්ගෝපදේශය

ණය මුදල
RS
0 RS0 RS
ණය මුදල
0RS
ගෙවීම් දිනය
 
ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල
0RS0 RS

හැදින්වීම

 • ඔබට ණය ගණකයක් වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ණය ගනකයක් යනු පුද්ගලයෙකුට තම ණය ගැනීමේ හැකියාව, මාසික ගෙවීම් සහ සමස්ත මූල්‍ය සැලසුම් තීරණය කිරීමට උපකාර කළ හැකි අන්තර්ජාල මෙවලමකි. පුද්ගලයෙකුට ණයට ගත හැකි මුදල් ප්‍රමාණය, ඔවුන්ට දැරිය හැකි ගාස්තු අනුපාතය සහ එය ගෙවීමට අවශ්‍ය කාලය ඇස්තමේන්තු කිරීමට මෙම උපාංගය මගින් ඉඩ සලසා දෙනු ලබයි. ණය කැල්කියුලේටරය භාවිතා කිරීමෙන් පුද්ගලයෙකුට තම මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳව මනා දැනුවත්භාවයකින් යුතුව තීරණය කරා එළැඹිමට හැකියාව ලැබෙන අතර, ඔවුනොවුන්ගේ උචිතයන් පරිදි ණය ලබාගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සලසා දෙනු ලබයි. මීට අමතරව, විවිධ ණය විකල්ප සංසන්දනය කිරීම මගින්, පුද්ගලික ණය, උකස් හෝ වාහන ණය ආදී ඕනෑම අරමුණක් සඳහා මුදල් ණයට ගැනීම ගැන සලකා බලන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හට මෙම ණය ගනකය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් උපාංගයකි.

 • ණය ගනකයක් භාවිතා කිරීමේ ප්‍රයෝජන;

ණය ගැනුම්කරුවෙකුට, ණය ගනකයක් භාවිතා කිරීමෙන් ඉහත සදහන් කළ පරිදි බොහෝ ප්‍රතිලාභයන් අත්විදිය හැක.

 • නිවැරදි ණය ඇස්තමේන්තුව:

ණය ගනකයක් භාවිතයෙන් පුද්ගලයෙකුට යම් ණය මුදලකට අදාල වූ ගාස්තු අනුපාතය සහ කාලසීමාව සඳහා කළ යුතු මාසික ගෙවීම් පිළිබඳ නිවැරදි තක්සේරුවක් ලබා දිය හැකිය. මෙමගින් පුද්ගලයන්ට තම මුල්‍ය පසුබිම සහ අයවැය අනුව තම ණය පහසුකම සැලසුම් කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව සලසයි.

 • මූල්‍ය සැලසුම්කරණයට උපකාර කරයි:

ණය ගැනුම්කරුවෙකුට තමන්හට දැරිය හැකි ණය මුදල තීරණය කළ හැකි අතර, එමඟින් ඔවුන්ගේ මූල්‍ය ක්‍රියාවලිය මනාව සැලසුම් කිරීමට සහ ඔවුන්ට හැසිරවිය හැකි ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ණයක් ගැනීමෙන් වැළකී සිටීමට වගබලා ගත හැක.

 • කාලය ඉතිරි කිරීම:

ණය මුදල්, ගාස්තු අනුපාත සහ ආපසු ගෙවීමේ කාලසටහන් ආදිය අතින් ගණනය කිරීම යම් කාලයක් ගතවන ක්‍රියාවලියක් වන අතර, සමහර අවස්තාවන්හීදී වැරදීම්ද සිදු වීමේ හැකියාවක් පවතී. මෙම ගනකයක් භාවිතයෙන් එම ක්‍රියාවලි සරල කර කාර්‍යක්ශම හා ඵලදායි ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත.

 • විවිධ ණය විකල්ප සංසන්දනය කිරීම සක්‍රීය කරයි:

ණය ගැනුම්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සහ ප්‍රතිපාදනවලට වඩාත්ම ගැලපෙන ආකාරයෙන්, විවිධ ණය විකල්ප සංසන්දනය කිරීමකින් පසුව වඩාත් උචිත පියවරක් අනුගමනය කිරීමේ හැකියාව මෙමගින් සපයා ඇත.

 • භාවිතා කිරීමට පහසුය:

අන්තර්ජාල ණය ගනකයන් බොහොමයක් පරිශීලක-හිතකාමී උපාංග වන අතර,තමන්ට අවශ්‍ය ණය මුදල, ගාස්තු අනුපාතය සහ කාලසීමාව වැනි මූලික තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව නිවැරදි හා කාර්‍යක්ශම ප්‍රතිඵලයක් ලබාදීමට කටයුතු කරයි.

මෙම මෙවලම් මඟින් පරිශීලකයින්ට ණය ගැනීමේදී සම්පූර්ණ පිරිවැය තක්සේරු කිරීමට, විවිධ ණය විකල්ප සංසන්දනය කිරීමට, ණය කොන්දේසි සහ ආපසු ගෙවීමේ උපාය මාර්ගවල බලපෑම තක්සේරු කිරීමට සහ අවසානයේ ඔවුන්ගේ මූල්‍ය ඉලක්ක සහ අයවැය සීමාවන් සමඟ වඩාත් ගැලපෙන ණය විකල්පය තෝරා ගැනීමට ඉඩප්‍රස්තාව සලසා දෙනු ලබයි. එය පුද්ගලයන්ට දිගු කාලීනව මුදල් ඉතිරි කර ගැනීමට සහ මුදල් ණයට ගැනීම හා සම්බන්ධ විය හැකි මූල්‍ය දුෂ්කරතා මඟහරවා ගැනීමට උපකාරී වේ. මේ අනුව, දැනුවත් මූල්‍ය තීරණ ගැනීමට සහ දිගුකාලීන මූල්‍ය ස්ථායිතාව සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් ඇති කිරීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම කෙනෙකුට ණය ගණක යන්ත්‍රය අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමක් ලෙස සදහන් කළහැක.

ණය ගණකයන් පිළිබඳව අවබෝධ කර ගැනීම.

ණය ගණකයක් යනු කුමක්ද?

ණය කැල්කියුලේටරය යනු, ණය පහසුකමක් බලාපොරොත්තු වන පුද්ගලයන් හට, තම ණය පහසුකමහි මාසික ගෙවීම සහ සමස්ත පිරිවැය ගණනය කිරීමට උපකාර වන ඩිජිටල් මෙවලමකි. ඔබට අවශ්‍ය ණය මුදල,එයට  අදාළ වූ ගාස්තු අනුපාතය සහ ආපසු ගෙවීමේ කාලය වැනි සාධක  සැලකිල්ලට ගෙන ඉතා කාර්‍යක්ශම හා නිරවද්‍ය වූ තොරතුරු ඔබ හට ලබාදෙයි. තවද, මෙය පුද්ගලික ණය, උකස් සහ මෝටර් රථ ණය ඇතුළු විවිධ වර්ගයේ ණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි වන පරිදි  වෙන් වෙන වශයෙන් සකසා ඇත.

සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල, ණය පහසුකමක් බලාපොරොත්තුව සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට තම ආපසු ගෙවීමේ පිරිවැය ඇස්තමේන්තු කිරීමට මෙන්ම,තමන්ගේ අයවැය සහ මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා වඩාත් උචිත වන ණය විකල්පය තීරණය කිරීමට හැකියාවක් මෙම උපාංගය විසින් සලසා දේ.

2.2. ණය ගනකයක ක්‍රියාවලිය;

ණය ගණක යන්ත්‍රයක් ක්‍රියා කරන්නේ මාසික ගෙවීම සහ ණයක සමස්ත පිරිවැය තීරණය කිරීම සඳහා කරුණු කිහිපයක් සැලකිල්ලට ගනිමිනි. එම කරුණු ප්‍රධාන වශයෙන් පහත පරිදි වේ.

 • අවශ්‍ය ණය මුදල
 • එයට අදාළ වූ පොළී අනුපාතය
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය

මේ ආදී වූ ප්‍රධාන සාධක කැල්කියුලේටරයට ඇතුළත් කළ පසු, එයට අදාළ වූ මාසික ගෙවීමේ ප්‍රමාණය සහ ණයෙහි සමස්ත පිරිවැය ගණනය කිරීමක් සිදු කරනු ලබයි.

විවිධ ණය ගනක වර්ග;

පොදුවේ ණය ගනකයන් වර්ග කිහිපයක් බහුල වශයෙන් පරිහරණය වන අතර, ඒවා සදහා එක් එක් වූ විශේෂිත ණය ක්‍රමයන් හා ගෙවීමේ පහසුකම් සැලසුම් කර ඇත.

 • පුද්ගලික ණය ගනකය
 • උකස් ණය ගනකය
 • වාහන ණය ගනකය
 • ශිෂ්‍ය ණය ගනකය
 • ව්‍යාපාර ණය ගනකය.

මෙම මෙවලම් ඔවුනොවුන්ගේ රුචිකත්වයන් සහ අවශ්‍යතාවලට අනුව, ඒවාට අදාළ වූ ගාස්තු සමඟ යම් ණයක් සඳහා මාසික ගෙවීම් සහ සම්පූර්ණ පිරිවැය තීරණය කිරීමට භාවිතා කරයි. සමස්තයක් වශයෙන්, ණය ගණක යන්ත්‍රයක් යනු පුද්ගලයකුට තම මූල්‍ය තීරණ ගැනීමට සහ තමාගේ අයවැය සඳහා වඩාත් උචිත වන ණය විකල්පය තෝරා ගැනීමට උපකාර කළ හැකි ප්‍රයෝජනවත් අන්තර්ජාල මෙවලමකි.

ණය ගනකයක් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

ණය ගනකයක් භාවිතා කරන ආකාරය සහ ප්‍රතිඵල අර්ථ නිරූපණය.

පියවර 1:

ඔබට අන්තර්ජාලය පරිශීලනයෙන් උකස් ණය, මෝටර් රථ ණය, පුද්ගලික ණය හෝ ශිෂ්‍ය ණය වැනි විවිධාකාර වූ ණය පහසුකම් වලට අදාල වූ ගණක යන්ත්‍ර සොයාගත හැකිවන අතර, ඒවා අතුරින් තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන පරිදි ණය ගනක යන්ත්‍රයක් තෝරාගත යුතු වේ.

පියවර 2:

ඔබට සුදුසු ණය ගණක යන්ත්‍රයක් සොයාගත් පසු එයට අදාල වූ ණය මුදල, ගාස්තු අනුපාතය, ණය වාරය හා අමතර ගාස්තු ආදි විස්තර නිවැරදිව අදාළ ක්ෂේත්‍රවලට ඇතුළත් කිරිමට වග බලාගන්

පියවර 3:

ඉන්පසුව ඔබට අවශ්‍ය කාලපරිච්ඡේදය තෝරා ගනිමින්, ඔබට සිදු කිරිමට අවශ්‍ය ගණනය කිරීම තෝරා ගන්න.

පියවර 4:

මෙම මෙවලම් ණය ගාස්තු ගණනය කරන්නක් ලෙසද ක්‍රියා කරනු ලබන අතර, ඔබගේ අවශ්‍යතාව පරිදි ණය කොන්දේසි හා කාල පරිච්ඡේදයන් වෙනස් කරමින්, එය ඔබගේ ණය ප්‍රමාණයට, ගාස්තු අනුපාතයට හා ගෙවීමේ ආකාරයට වෙනස් වන ආකාරය සන්සන්දනය කළ බලන්න.

පියවර 5:

ඔබට අදාළ සියලු තොරතුරු ඇතුළත් කර අවශ්‍ය ඕනෑම වෙනස් කිරීම් හා ගැලපීම් සිදු කළ පසු අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල සමාලෝචනය ලබාගත හැක.

පියවර 6:

අවසානයේ දී ඔබගේ අවශ්‍යතාව සදහා උචිතම ණය පහසුකම පිළිබඳව සංසන්දනාත්මකව අධ්‍යනය කිරීමකින් අනතුරුව ඔබට අවශ්‍ය ණය පහසුකම තෝරාගත හැක.

අවසාන වශයෙන්, ණය කැල්කියුලේටරයක් භාවිතා කිරීම, ඔබට ණයක් ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට සහ විවිධ ණය විකල්ප සංසන්දනය කිරීමට උචිත ක්‍රමයක් ලෙස සදහන් කරහැක. ඉහත ආකාරයට සරල පියවර කිහිපයක් අනුගමනය කිරීමෙන්, ඔබේ මූල්‍ය පහසුකම පිළිබඳ මනාව දැනුවත් වීමක් ලබා ගැනීමට ණය ගණක යන්ත්‍ර කටයුතු සලසා දෙනු ලබයි.

ණය ගනකයක් භාවිතා කිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු සාධක:

මාර්ගගත ණය ගනකයක් භාවිතා කරන විට, ඔබේ ණය ගෙවීම් සහ සමස්ත පිරිවැය පිළිබඳ නිවැරදි ඇස්තමේන්තුවක් ලබා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා සලකා බැලිය යුතු සාධක කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

 • ණය පහසුකම් ප්‍රමාණය:

ණය පහසුකම් ප්‍රමාණය යනු ඔබ ණයට ගන්නා මුළු මුදල වන අතර, ඔබේ ගෙවීම් සහ මුළු පිරිවැය පිළිබඳ නිවැරදි තක්සේරුවක් ලබා ගැනීම සඳහා නිවැරදි ණය මුදල ගනකයට ඇතුළත් කිරීමට වග බලා ගන්න.

 • පොළී >අනුපාතය:

මෙම මෙවලම්, ණය පොළී ගණනය කරන්නක් ලෙසද ක්‍රියා කරනු ලබයි. පොළී අනුපාතය යනු ඔබගේ ණය ප්‍රමාණයට අදාලව ජීවිත කාලය පුරාවට ඔබට ගෙවීමට සිදුවන ණය මුදලේ ප්‍රතිශතයයි. මෙය ඔබට ණය පහසුකමක් පිළිබඳව සලකා බැලීමේදී අවධානය යොමු කරයුතු ප්‍රධාන සාධකයක් වන අතර, ඉහළ ගාස්තු අනුපාතයක් ඔබට ඉහළ ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් සහ ඉහළ මුළු පිරිවැයක් ඇති කිරිමට කටයුතු සලසයි.

 • ණය කාලසීමාව:

ණය කාලසීමාව යනු ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමට ඔබට ලැබෙන කාලයයි. කෙටි ණය කොන්දේසි සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ මාසික ගෙවීම්වලට හේතු වන නමුත්,සම්පූර්ණ පොළී පිරිවැය අඩු වන අතර, දිගු ණය කොන්දේසි සදහා අඩු මාසික ගෙවීම් ලැබෙන නමුත් ඉහළ මුළු ගාස්තු පිරිවැයකට හේතු වේ.

 • ගාස්තු:
  සමහර ණය පහසුකම් වලට අයදුම් කිරීමේදී, ආරම්භක ගාස්තු, පෙරගෙවුම් දඩ, හෝ ප්‍රමාද ගාස්තු වැනි අමතර ගාස්තු සමඟ පැමිණේ. ණයෙහි මුළු පිරිවැය පිළිබඳ නිවැරදි ඇස්තමේන්තුවක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබේ ගණනය කිරීම්වලට මේවා සාධක කිරීමට වග බලා ගන්න.
 • ගෙවීම් සංඛ්‍යාතය:

ණය පහසුකමක් ලබාගැනීමේදී ඔබට මාසිකව, සතිපතා හෝ කාර්තු වලට අදාළව කොපමණ වාරයක් ගෙවීම් සිදු  කරන්නේද යන්න තෝරා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. ගෙවීම් සංඛ්‍යාතය ඔබගේ මුළු පිරිවැයට බලපෑ හැකි අතර, ඔබේ අයවැය සහ මූල්‍ය ඉලක්ක සඳහා වඩාත් හොඳින් ක්‍රියා කරන කාල සීමාවක් තෝරා ගැනීමට වග බලා ගතයුතු වේ.

 • මූලික ගෙවීම:

ඔබ උකස් ණයක් හෝ මෝටර් රථ ණයක් වැනි සුරක්ෂිත ණයක් ලබා ගන්නේ නම්, ඔබට මූලික ගෙවීමක් කිරීමට සිදු විය හැකිය. ඔබේ මූලික ගෙවීමේ ප්‍රමාණය,ඔබගේ මාසික ගෙවීම් සහ සමස්ත පිරිවැය කෙරෙහි බලපෑ හැකි බැවින් මෙය ඔබේ ගණනය කිරීම්වලට සාධක කිරීමට වග බලා ගත යුතු වේ.

ණය ගනකයක් භාවිතා කරන විට මෙම සාධක සලකා බැලීමෙන්, ඔබට ණයක් ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි අතර, ඔබේ මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳව වඩා දැනුවත්භාවයකින් යුතුව එළැඹීමට හැකියාව සලසා දෙනු ලබයි.

ණය ගනකයක් භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිලාභ හා වාසි:

ණය ගනකයක් යනු ණය පහසුකමක් ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන පුද්ගලයෙකුට තම මාසික ණය ගෙවීම් ප්‍රමාණය ඇස්තමේන්තු කිරීමට සහ ණයට ගන්නා මුදල් ප්‍රමාණය පිළිබඳව මනා දැනුවත්භාවයකින් තීරණ ගැනීමට උපකාර කළ හැකි ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමකි. ණය ගනකයක් භාවිතා කිරීමේ වාසි බොහොමයක් පවතින අතර ඒවායින් කිහිපයක් පහත පරිදි වේ.

 • නිවැරදි ඇස්තමේන්තුව:

මෙම මෙවලම් ගාස්තු අනුපාත,ණය මුදල් සහ ණය කොන්දේසි ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු සංකීර්ණ ගණිතමය සූත්‍ර භාවිතා කරමින් ණයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය පුද්ගලයන් හට තමන්ගේ මාසික ණය ගෙවීම් පිළිබඳ නිවැරදි ඇස්තමේන්තුවක් ලබා දීමට කටයුතු කරයි. එමඟින් අනාගත මූල්‍ය කටයුතු වඩා හොඳින් සැලසුම් කිරීමට එම පුද්ගලයන් හට කටයුතු සලසා දෙනු ඇත.

 • කාලය සහ මහන්සිය ඉතිරි කරයි:

ඉහත පරිච්චේදහන්හි සදහන් කළ ගණනය කිරීම්, පුද්ගලයෙකුගේ අතින් කිරීමට සිදු වුවහොත් එය කාලය ගත වන ක්‍රියාවලියක් වන අතර වැරදීම් සිදුවීමේ වැඩි සම්භාවිතාවයක පවතී. ණය ගණක යන්ත්‍රයකට නිවැරදි  තේරීමකින් යුතුව කාර්‍යක්ශම හා ඵලදායි වූ සේවාවක් ලබාදීමේ හැකියාවක් ඇත.

 • විකල්ප සංසන්දනය:

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය පහසුකම් සලසන ආයතන බොහොමයක් පවතින අතර ඒවා එක් එක් අවශ්‍යතා සදහා විශේෂිත වූ ණය ක්‍රමයන්ද හදුන්වා දී ඇත. මෙම මෙවලම ආධාරයෙන්, පුද්ගලයකුට එම විවිධ වූ ණය විකල්ප සහ නියමයන් සංසන්දනය කළ හැකි අතර,ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාව පරිදි මූල්‍ය තත්ත්වයට ගැලපෙන ණය මුදලක් ලබාගැනීමට කටයුතු සලසා ඇත.

 • මනා සැලසුම්කරණය:

සෑම මසකම ණය ගෙවීම් සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද යන්න පිළිබඳ ඇස්තමේන්තුවක් ලබා දීමෙන් පුද්ගලයකු හට තම අනාගත මූල්‍ය සැලසුම් කිරීමට මෙම උපාංගය මගින් කටයුතු සලසා ඇත.

 • විනිවිදභාවය වැඩි කරයි:

මෙම උපාංගය භාවිතා කිරීමෙන් පුද්ගලයකුට තම ණය පහසුකමට අදාළ වූ පොළී අනුපාත සහ ණය කොන්දේසින් ආදිය සමස්ත ණය පිරිවැය කෙරෙහි බලපාන ආකාරය පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිය. මෙම විනිවිදභාවය පුද්ගලයකුට තම මූල්‍යමය පහසුකම සලසා ගැනීම පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු හා එයට අදාළ වූ අනාගත බලපෑම පිළිබඳව මනා වූ අදහසක් ලබාදේ.

සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල, මෙය නිවැරදි මූල්‍ය ඇස්තමේන්තුවක් සැපයීමට කටයුතු කරන උපාංගයක් වන අතර, මූල්‍ය සැලසුම්කරණය මෙන්ම ණය ගැනීමේ ක්‍රීයාවලියේ විනිවිදභාවය වැඩි කරන බැවින්, මුල්‍යමය ණය පහසුකමක් ලබා ගැනීම ගැන සලකා බලන ඕනෑම කෙනෙකුට මෙය වටිනා මෙවලමක් ලෙස සදහන් කලහැක.

 1. විවිධ ණය ක්‍රම සඳහා වූ විවිධ ණය ගණක යන්ත්‍ර:

විවිධ වර්ගයේ ණය ක්‍රමයන් සදහා සහ ඒ සෑම ණයකම  විවිධ පැති ගණනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද විවිධ ආකාරයේ ණය ගනකයන් ඇත. ඒවායේ වඩාත් ප්‍රචලිත හා බහුලව භාවිතා වන යන්ත්‍ර කිහිපයක් පිළිබඳව පහතින් විස්තර කර ඇත.

 • පුද්ගලික ණය ගනකය:

පුද්ගලික ණය ගනකයකින් පරිශීලකයින් හට තමන්ගේ මාසික ගෙවීම් ප්‍රමාණය සහ පුද්ගලික ණයක් සඳහා ගෙවන මුළු පොළී ඇස්තමේන්තු ගතකර ගැනීමට උපකාර කරයි. එම පරිශීලකයන් හට ඇස්තමේන්තුවක් ලබා ගැනීම සඳහා ණය මුදල, පොළී අනුපාතය සහ ණය කාලසීමාව වැනි තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමක් සිදු කල යුතු වේ.

 • උකස් ණය සදහා වූ ගනකය:

උකස් ණය ගනකයක් මගින් පරිශීලකයින් හට  තමන්ගේ උකසට අදාල වූ මාසික ගෙවීම් සහ මුළු පොළීය ඇස්තමේන්තු ගතකර ගැනීමට හැකියාව සලසා දෙනු ලබයි. යම් අවස්තාවන්හීදී, පරිශීලකයන් හට ඇස්තමේන්තුවක් ලබා ගැනීම සඳහා ණය මුදල, පොළී  අනුපාතය, ණය කාල සීමාව සහ දේපල බද්ද වැනි තොරතුරු ඇතුළත් කරයුතු වේ.

 • වාහන ණය ගණක යන්ත්‍රය:

මෙම උපාංගය පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ වාහන සදහා වූ මාසික ගෙවීම් සහ ගෙවන මුළු පොළී ඇස්තමේන්තු කිරීමට උපකාර කරයි. නමුත් මෙම පරිශීලකයන් හට ඇස්තමේන්තුවක් ලබා ගැනීම සඳහා ණය මුදල, පොළී අනුපාතය සහ ණය කාලසීමාව වැනි තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට සිදු වේ.

 • ශිෂ්‍ය ණය ගනකය:

ශිෂ්‍ය ණය ගනකයක් පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ ශිෂ්‍ය ණය සදහා වූ මාසික ගෙවීම් සහ එයට ගෙවන මුළු පොලිය ඇස්තමේන්තු කිරීමට උපකාර කරයි. එම ඇස්තමේන්තුවක් ලබා ගැනීම සඳහා පරිශීලකයන් විසින් තම ණය මුදල, පොළී අනුපාතය සහ ණය කාලසීමාව වැනි තොරතුරු ඇතුළත් කරයුතු වේ.

 • ණය ඒකාබද්ධ කිරීමේ ගනකය:

ණය ඒකාබද්ධ කිරීමේ ගනකයක් පරිශීලකයින්ට තමන්ගේ ණය ඒකාබද්ධ ණයට අදාල වූ මාසික ගෙවීම් සහ ගෙවිය යුතු මුළු පොළී ඇස්තමේන්තු කිරීමට උපකාර කරයි. පරිශීලකයන් එම ඇස්තමේන්තුවක් ලබා ගැනීම සඳහා ණය මුදල, පොළී අනුපාතය සහ ණය කාලසීමාව වැනි තොරතුරු ඇතුළත් කර යුතු වේ.

 • එක්දින ණය ගනකය:

එක්දින ණය ගනකය තම පරිශීලකයින්ගේ එක්දින ණය සඳහා පොළී සහ ගාස්තු ඇස්තමේන්තු කිරීමට උපකාර කරයි. පරිශීලකයන් එම ඇස්තමේන්තුවක් ලබා ගැනීම සඳහා ණය මුදල සහ ආපසු ගෙවීමේ දිනය වැනි තොරතුරු ඇතුළත් කරයුතු වේ.

සමස්තයක් වශයෙන්, ණය ගණකයක් යනු පුද්ගලයකුට තම ණය පිරිවැය ඇස්තමේන්තු කිරීමට,දැරිය හැකි මිල තීරණය කිරීමට සහ ණය ගැනීම පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගැනීමට පෙර ණය විකල්පයන් කිහිපයක් සංසන්දනය කිරීමට උපකාර කළ හැකි ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමක් ලෙස සදහන් කරහැක.

ණය ගණනය කිරීම් වලට බලපාන සාධක:

ණය ගනකයක් භාවිතා කිරීමේදී, ඔබේ ණය පිරිවැය පිළිබඳ නිවැරදි තක්සේරුවක් ලබා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් තිබේම.

 • ණය මුදල: ණයට ගත් හෝ ගැනීමට අවශ්‍ය මුළු මුදල, සාමාන්‍යයෙන් ණයෙහි මූලික මුදල ලෙස සදහන් කලහැක.
 • පොළී අනුපාතය: මුදල් ණයට ගැනීම සඳහා ණය දෙන්නා විසින් අය කරනු ලබන ණය මුදලේ ප්‍රතිශතය.
 • ණය කාල සීමාව හා ගෙවීම වාර: සාමාන්‍යයෙන් ණය ගැනුම්කරුට ණය ආපසු ගෙවීමට ඇති කාලය ණය කාලසීමාවයි. මෙය සති, මාස, කාර්තු හෝ අවුරුදු වලින් මනිනු ලැබේ.
 • ආරම්භක දිනය: ණයට අදාළ වූ පළමු වාරිකය ගෙවීමට නියමිත දිනය.
 • අමතර ගෙවීම්: මෙය සමස්ත ණය පිරිවැයට බලපෑම් කළ හැකි මුල් හෝ එකවර ගෙවිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයක් වන අතර ණය ගැනුම්කරු විසින් කරන ලද ඕනෑම අමතර ගෙවීමක් මෙයට අයත් වේ.
 • ගාස්තු: මෙයට ණයෙහි සමස්ත පිරිවැයට බලපෑම් කළ හැකි ගාස්තු වන ආරම්භක ගාස්තු, පෙරගෙවුම් ගාස්තු, දඬුවම් ගාස්තු හෝ ප්‍රමාද ගාස්තු වැනි ණය හා සම්බන්ධ ඕනෑම ගාස්තුවක් අදාළ වේ.

ඉහත සාධකවලට අමතරව, සමහර ණය ගණක යන්ත්‍ර ණය ගැනුම්කරුගේ ණය ලකුණු, ණය-ආදායම් අනුපාතය පිළිබඳවද  සලකා බලයි. මෙම සාධක ණය කැල්කියුලේටරයකට ඇතුළත් කිරීමෙන්, ණය ගැනුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ මාසික ගෙවීම් සහ සම්පූර්ණ ණය පිරිවැය ඇස්තමේන්තු කළ හැකි අතර, මනා දැනුවත්භාවයකින් යුතුව ණය ගැනීම් තීරණය කිරීමට හැකියාව සලසා දෙනු ලබයි.